Přehled výukových směrů v Chemické škole

Směry výuky v Chemické škole

V průběhu let se Chemická škola zaměřila na rozšíření své nabídky směrů výuky, aby reagovala na proměnlivé potřeby průmyslu a vědecké komunity. Zde představujeme hlavní směry, které nabízíme naší studentům.

Výběr směru je kritickým krokem v kariéře mladého chemika a naše škola je hrdá na širokou škálu možností, které studentům nabízí.

Organická chemie

Jako základní pilíř chemické vědy se věnujeme hlubokému studiu organické chemie. Studenti se zde učí o molekulárních strukturách, chemických reakcích a aplikacích organických sloučenin v průmyslu.

Organická chemie je stěžejním oborem, který stojí v popředí mnoha farmaceutických a průmyslových inovací. Její pochopení je klíčem k tvorbě nových léků a materiálů.

Anorganická chemie

Anorganická chemie zkoumá vlastnosti a chování anorganických sloučenin. Prohlubuje znalosti o kovech, minerálech a dalších neorganických materiálech, které hrají klíčovou roli ve výzkumu a technologii.

V moderním světě hrají anorganické sloučeniny stále větší roli, od výroby baterií po vývoj nových katalyzátorů, což zdůrazňuje význam tohoto směru.

ucební smery

Analýza a kontrola kvality

Tento směr je zaměřen na metody a techniky používané k analýze a kontrole kvality chemických vzorků. Zahrnuje moderní instrumentální metody a počítačové techniky pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Správná analýza a kontrola kvality jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a účinnosti chemických produktů, což z tohoto oboru dělá nezbytnou součást chemického průmyslu.

Výzkum a vývoj

Věnujeme se výzkumu nových chemických metod a postupů. Tento směr nabízí studentům příležitost pracovat na špičkových výzkumných projektech a inovovat v oblasti chemie.

Pokrok v oblasti chemie je poháněn výzkumem a vývojem, a naši studenti jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které jim umožní být na čele těchto inovací.

Přehled našich směrů

Směr Délka studia Zaměření
Organická chemie 4 roky Molekulární struktury a reakce
Anorganická chemie 4 roky Kovy a minerály
Analýza a kontrola kvality 3 roky Instrumentální metody
Výzkum a vývoj 5 roky Inovace a projekty